DOMÁCÍ PÉČE ČČK STRAKONICE

Protože doma je lépe

Dopisy

Z došlých dopisů rodinných příslušníků a příbuzných našich pacientů.

 

Chtěli bychom moc poděkovat za služby vaší domácí péče a to především sestřičce paní Čotkové, která k nám dochází. Sestřička je velice šikovná, milá a vždy ochotná s čímkoli pomoci a poradit. Děkujeme za její kladný přístup, lidskost a morální podporu, která pro nás moc znamená.
Děkujeme za vaší práci. Manželé Klečkovi

 

Vážená paní ředitelko,
po dobu dvou let pečoval můj otec o svou nemocnou tchyni, moji babičku, Lidmilu Keřkovou. Její zdravotní stav se postupně zhoršoval tak, že již péči dále sám nezvládal. Proto požádal nejprve o pomoc Charitu a následně, na doporučení praktického lékaře, k nám začaly docházet Vaše pracovnice, které zajišťovaly zdravotní péči. Velmi si vážíme této možnosti a velice vám chceme poděkovat za odbornou péči, ochotu a lidský přístup všech Vašich sestřiček, zejména paní Erice Křišťánové, která byla vždy vstřícná a ochotná i nad rámec svých pracovních povinností. Díky jejich pomoci babička mohla zůstat doma, ve svém prostředí a mezi svými blízkými až téměř do samého konce života. Ještě jednou vřelé díky za celou rodinu.
Lucie Třeštíková

 

„… chtěl bych poděkovat a vyslovit dík všem sestřičkám Domácí péče Českého červeného kříže ve Strakonicích za vzornou péči o mou manželku. Bez jejich pomoci by musela být v nemocnici a nemohli bychom poslední chvíle jejího života společně prožít doma“… JV

 

„Dovoluji si touto cestou poděkovat Vašim spolupracovnicím p. K. a p. M., za příkladnou péči o mého otce. S jejich pomocí jsme mohli pečovat o tatínka v domácím prostředí a splnit mu tak jeho veliké přání. Vysoce hodnotím jejich přístup k nemocnému a profesionalitu s jakou svoji práci obě jmenované sestry prováděly. Kdyby všude ve zdravotnictví všichni tímto způsobem plnili svoje pracovní povinnosti, bylo by to pro nemocné a jejich příbuzné mnohem snazší. Jsem si vědoma, že ne vždy všechno jde tak, jak si přejeme, jen nesmí chybět dobrá vůle a soucit s druhými. S díky a s přáním mnoha úspěchů.“ JŘ

 

„… měla jsem 28letého syna, který byl připoután na lůžko. V nemocnici pobýval 3 roky a teď 22 měsíců doma. Když jsem se rozhodla, že si ho vezmu domů, v nemocnici mě potěšili, když mi sdělili, že nám bude přidělena zdravotní sestra, která mi se synem pomůže. Musím se přiznat, že jsem měla smíšené pocity. Bála jsem se po zkušenostech v nemocnici. Nechci tím říci, že všechny sestřičky jsou stejné. Jsou to lidé, a jak to bývá, na světě jsou lidé dobří a zlí. Tým sestřiček Domácí péče patří mezi ty nejlepší. Jsou velice obětavé a ochotné pomáhat lidem, ke kterým byl osud příliš krutý. Nesmírně si vážím jejich ušlechtilých srdcí, kterých tolik na tomto světě chybí. Především patří dík jejich vedoucí paní MK, která dokázala tuto dobrou myšlenku realizovat. Už bych si nedovedla představit náš každodenní život bez této pomoci, kterou můj syn tolik potřeboval. Cením si jejich obětavosti, kterou prokazují každý den, ať svítí sluníčko nebo je slota, objíždí i okolní vesnice a pomáhají lidem v jejich utrpení. Všem, kteří tuto službu vykonávají tak poctivě jako sestřičky Domácí péče, přeji hodně zdraví, trpělivost a ať nám odpustí vrtochy, kterými jim občas ublížíme.“ MJ

 

Vážená paní Kadochová,
ráda bych Vám a hlavně Vašim „sestřičkám“, z ČČK Strakonice, nejvíce paní Kozákové a Maškové, poděkovala za bezchybnou péči o naši maminku paní Růženu Jáchymovou z Čestic.
Díky Vám mohla naše maminka zůstat v domácím prostředí a Vaše sestřičky vyléčily nejen veký dekubit, ale i duši. Také jejich rehabilitace byla úžasná a díky tomu je naše maminka po operaci kolenního kloubu a snaží se o možnost chůze a to bez bolesti. Na tuto nynější operaci, by se bez řádné přípravy nedostala.
Díky pomoci Vašich sestřiček v domácící péči jsme nyní v situaci naprosto úžasné. Maminka, kterou jsme před rokem přivezli jako bezhybného ležáka s velkým dekubitem na zádech a s psychickými problémy, se po Vámi poskytované každodenní péči znovu „postavila“ do života s radostí.
Sice i nadále potřebujeme Vámi poskytovanou službu o naši maminku, ale její pobyt doma je k naší i její radosti bez vidiny nutnosti umístění v domově důchodců. Nyní díky Vám jsme schopni skloubit péči o matku a život ve vlastní rodině bez zbytečného stresu, díky naprosté spolehlivosti na Vaší práci.
Přeji Vám všem hodně sil do tohoto těžkého a tak potřebného poslání – poskytování zdravotní péče lidem v jejich přirozeném prostředí.
V Česticích 30.7. 2018 Žáčková Růžena (dcera)

 

Hezký den paní magistro Kadochová,
chtěla bych Vám moc poděkovat za úžasnou pomoc, kterou jsme měli v podobě sestřičky paní Bc. Veroniky Minaříkové v posledních dnech života našeho tatínka MVDr. Michala Hrubce. Jsme za ni velmi vděčni, neboť nám pomáhala svou zkušeností tlumočit potřeby našeho tatínka a hlavně mu velmi citlivě pomáhala přesně tak, jak jeho aktuální zdravotní stav potřeboval. V poslední den života mého tatínka neváhala přijet i opakovaně, dokonce byla s tatínkem i ve chvíli jeho posledních dechů a pomohla mi situaci správně vyhodnotit i držet ho za ruku. Vzpomínku na splněné tatínkovo přání zemřít doma si ponesu až do konce svého života a sestřička paní Minaříková nám byla v celém procesu péče až do toho hezkého konce tatínkovy životní pouti velkou pomocí. -- Eva Piherová