DOMÁCÍ PÉČE ČČK STRAKONICE

Protože doma je lépe

Paliativní péče

Garant: MUDr. Miloslav Sýkora

Ambulance pro léčbu chronické bolesti: každé pondělí 8:00 – 12:00. Telefon: 383 314 379

 

Podmínky zavedení paliativní péče v domácím prostředí:

- Pacient si přeje zemřít v domácím prostředí, má patřičné rodinné zázemí.

- Ošetřující lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby. Toto rozhodnutí musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

- Domácí prostředí pacienta je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování (kvalitní lůžko, pomůcky proti proleženinám apod.). Všechny tyto pomůcky je možné zapůjčit u nás nebo v jakékoliv půjčovně kompenzačních pomůcek.

- Nedílnou součástí poskytování paliativní péče v domácím prostředí je aktivní spolupráce rodiny nemocného.

- Rodinní příslušníci jsou schopni zajistit pacientovi základní životní potřeby – stravu, pitný režim, polohovaní a hygienu. V nepřetržitém dohledu nad pacientem a v pečovatelské úloze může rodině také pomoci personál asistenční služby.

 

Ošetřovatelskou péči zajišťují sestry, které také mají příslušnou odbornou způsobilost. Četnost jejich návštěv záleží na indikaci lékaře. Sestry provádí komplexní ošetřovatelskou péči, aplikují léky, infuze, převazy ran, pohybovou terapii a ostatní úkony, které jsou v jejich kompetenci. Společně s rodinou se starají o hygienu pacienta, polohování, prevenci proleženin, zajišťují ostatní potřeby pacienta v rámci ošetřovatelské péče. Sestry jsou odpovědné za denní hodnocení zdravotního stavu pacienta, zejména příznaků, které doprovázejí umírání.

 

Pro rok 2018 jsme čerpali grant z JčK a města Strakonice "Na podporu a rozvoj paliativní péče v domácím prostředí."

Vzdělávání našich pracovníků v paliativní péči bylo v roce 2019 finančně podpořeno z grantu Jihočeského kraje.

 

Děkujeme VDV za nákup kyslíkového přístroje a speciálního materiálu na hojeni ran pro naše paliativni pacienty. (2022)

 

 

 

 

Partneři