DOMÁCÍ PÉČE ČČK STRAKONICE

Protože doma je lépe

Služby

Naše služby neustále rozšiřujeme a vylepšuje tak, abychom poskytovali komplexní ošetřovatelskou péči, včetně paliativní péče, na vysoké odborné úrovni, pro maximální spokojenost našich pacientů a jejich rodin.

Domácí ošetřovatelskou službu žádejte při propuštění z nemocničního léčení u svého praktického lékaře, nebo přímo v našem středisku.

 

Poskytujeme:

- katetrizace močového měchýře u mužů (cévkování mužů), sestry mají certifikát na provádění daného úkonu.

- peritoneální dialýza (čištění krve při selhání ledvin pomocí opakovaného pravidelného napouštění dialyzační tekutiny do břišní dutiny)

- DDOT – dlouhodobá domácí oxygeno-terapie (určena k léčbě nemocných s chronickou respirační insuficiencí)

- domácí umělá plicní ventilace (domácí umělá plicní ventilace pomocí ventilátoru, který úplně nebo částečně nahrazuje spontánní dýchání pacienta a to i v domácím prostředí)

- zavedení a ukončení domácí péče

- fyzická asistence při náročných ošetřovatelských výkonech

- vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí (kontrola všech fyziologických funkcí, hladiny cukru v krvi,apod.)

- odběr biologického materiálu (krve, moče, stolice, výtěry)

- aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčbu bolesti (infuzní terapie, analgetická terapie dle ordinace, pomocí dávkovače, infuzní pumpy)

- ošetření stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, gastrostomie-PEG)

- lokální ošetření převazy bércových vředů, pooperačních ran, ošetření okolí drénů, péče o diabetickou nohu

- klyzma, výplachy, cévkování mužů i žen, výměna a ošetření permanentních katetrů u žen i mužů

- aplikace inhalační a léčebné terapie (aplikace injekcí, mastí, podávání léků, inhalací, kyslíku dle ordinace lékaře)

- nácvik a zaučování aplikace inzulinu, edukace diabetiků

- ošetřovatelská rehabilitace

- péče o pacienty v terminálním stádiu všech nemocí, paliativní péče, péče o umírající

- péče o onkologické pacienty – zajištění výživy, hydratace, převazy, odběry

- management bolesti – aplikace analgetik, včetně opiátů

- pooperační stavy – jednodenní chirurgie, zkrácení doby hospitalizace po náročných operacích

- péče o pacienty na DDOT – denní domácí oxygenoterapií

- péče o pacienty na ventilátoru

- péče o pacienty s peritoneální dialýzou

- paliativní péče